હવે તમારું માતાપિતા બનવાનું સપનું થશે સાકાર

હવે તમારા ઘરે પણ
ગૂંજશે ખુશીઓની કિલકારી

Fulfillment Families with IVF Treatment in Surat Gujarat India - Candorivf

આઈ.વી.એફ, આઈ.યુ.આઈ અને પ્રેગ્નન્સી માટે કેન્ડોર આઈ.વી.એફ સેન્ટર જ કેમ?

કેન્ડોર આઈ.વી.એફ સેન્ટર વિષે જાણો અમારા પેશન્ટ પાસે થી

અમારા એક્સપર્ટ ડોક્ટર્સ

Dr. Jaydev Dhameliya - IVF & Reproductive Medicine Specialist, Fetal Medicine Expert in Surat, Gujarat India - Candorivf.com

ડો. જયદેવ ધામેલીયા

M.B DGO

IVF & Reproductive Medicine Specialist
Fetal Medicine Expert

Dr. Shivani Shah - IVF & Reproductive Medicine Specialist Laparoscopic Surgeon in Surat - Candorivf.com

ડો. શિવાની શાહ

MBBS, M.S. OBS & Gyn

IVF & Reproductive Medicine Specialist
Laparoscopic Surgeon

Best IVF & Reproductive Medicine Specialist in Surat, Gujarat India - Candorivf.com

ડો. પુષ્પા ગૌદાની

MBBS, M.S. OBS & Gyn, FMAS

IVF & Reproductive Medicine Specialist

Dr. Bhavesh Patel - Fetal Medicine Consultant IVF & Reproductive Medicine Specialist - Candorivf.com

ડો. ભાવેશ પટેલ

MBBS, M.S. OBS & Gyn

Fetal Medicine Consultant
IVF & Reproductive Medicine Specialist

હવે તમારા ઘરે પણ
ગૂંજશે ખુશીઓની કિલકારી

કુદરતી પ્રેગ્નન્સી કઈ રીતે પ્લાંનિંગ કરવી, પ્રેગ્નન્સીમાં દર અઠવાડિયે અને દર મહિને બાળક અને માતામાં શું ફેરફાર આવે છે, શું શું ખોરાક લેવો જોઈએ, કેવી કસરત કરવી જોઈએ, એક પિતાએ શું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ અને પ્રેગ્નન્સીને લગતી હેલ્થ ટિપ્સ માટે આજે
જ સબસ્ક્રાઇબ કરો @candorivfcenter ની યુટ્યૂબ ચેનલને.